Znaczenie rozszczepu nie jest dotychczas wyjasnione

Znaczenie rozszczepu nie jest dotychczas wyjaśnione. Warstwę głęboką warg stanowi – śluzówka (mucosa) zaopatrzona w liczne, drobne, – gruczoły wargowe (glandulae labiales), wydzielające śluz. Gruczoły te zaliczamy do ślinianek. Śluzówka warg spotyka się z warstwą skórną wzdłuż wąskiego brzegu wargowego szparę ustną. W odcinku przykątowym warg spotykamy u wielu ssaków (np. u Canidae, u Ruminantia) wyniosłe-brodawki (papillae) lub-strzępy wargowe (fimbriae labiales). U Hominidae brzeg wargowy przybiera wskutek przeświecającego m. okrężnego ust zabarwienie czerwone. Szerokość czerwieni bywa różna, zaznacza się jednak wyjątkowo dobrze u Murzynów o wywiniętych wargach. Poza człowiekowatymi czerwień wargowa nie występuje . Warstwę środkową warg tworzy mięśniówka, reprezentowana przez – m. okrężny ust. Obecność mięśniówki w wargach jest cechą właściwą ssakom i wiąże się niewątpliwie z mechaniką ssania u osobników młodych (obejmowanie brodawki sutkowej ustami, konieczność utrzymywania ciśnienia ujemnego w jamie ustnej). [patrz też: samolubna instagram, flegma w gardle przyczyny, terbinafina ziaja ]

Powiązane tematy z artykułem: flegma w gardle przyczyny samolubna instagram terbinafina ziaja