Zanieczyszczona heparyna

Kishimoto i in. (Wydanie z 5 czerwca) informują, że zanieczyszczenie heparyną nadmiernie siarczanem siarczanu chondroityny (OSCS) może indukować reakcje anafilaktoidalne poprzez aktywację układu kontaktowego. OSCS może również wywoływać zespół kliniczny, który jest nieodróżnialny od małopłytkowości indukowanej przez heparynę indukcyjną, 2 ponieważ antygeny nie są specyficzne dla heparyny, ale mogą być wytwarzane przez inne polisacharydy w zależności od długości łańcucha i stopnia sulfonowania.3 Hipersulfowane polisacharydy zachowują się jak super -heparyny w wywoływaniu małopłytkowości immunologicznej.2,3
Tabela 1. Tabela 1. Pacjenci z pozytywnymi testami na małopłytkowość indukowaną przez heparynę. Trombocytopenia wywołana heparyną jest względnie częsta i często następcza.4 Co najmniej 10 do 20% dotkniętych pacjentów umiera lub ma trwałe następstwa, takie jak wylew lub udarowa amputacja; odróżnia to trombocytopenię wywołaną przez heparynę od większości innych niepożądanych reakcji na lek.5 Od listopada 2007 r. do 28 lutego 2008 r. (okres, w którym zaobserwowano reakcje anafilaktoidalne na heparynę zanieczyszczoną przez OSCS1), nasze dwa laboratoria w Kanadzie i Niemczech potwierdziły rozpoznanie trombocytopenii wywołanej heparyną u 115 pacjentów. W tym okresie zaobserwowano znaczny wzrost potwierdzonej laboratoryjnie trombocytopenii wywołanej heparyną w Niemczech, ale nie w Kanadzie, co prawdopodobnie odzwierciedla różnice w rozmieszczeniu heparyny zanieczyszczonej przez OSCS (Tabela 1).
Zanieczyszczenia OSCS mogą zwiększać ryzyko trombocytopenii wywołanej przez heparynę. Jeśli tak, wynikające z tego niekorzystne wyniki związane z małopłytkowością indukowaną heparyną mogą znacznie przewyższać te, które można przypisać aktywacji układu kontaktowego. Aktywny nadzór w przypadku trombocytopenii wywołanej heparyną może być sposobem monitorowania heparyny pod względem zmian w składzie.
Andreas Greinacher, MD
Ernst Moritz Arndt University Greifswald, D-17487 Greifswald, Niemcy
Theodore E. Warkentin, MD
McMaster University, Hamilton, ON L8N 3Z5, Kanada
ca
Dr Greinacher zgłasza otrzymywanie wsparcia badawczego od Novartis Germany, opłaty za konsultacje od Organon International (część Schering-Plough) oraz opłaty za wykłady od Organon International, Mitsubishi Pharma i Novartis; i dr Warkentin, otrzymujący wsparcie badawcze od GlaxoSmithKline, doradztwo w zakresie opłat od Organon International i Genetics Testing Institute oraz opłaty za wykłady od GlaxoSmithKline, Organon International i Sanofi-Aventis. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Kishimoto TK, Viswanathan K, Ganguly T, et al. Zanieczyszczona heparyna związana z niepożądanymi zdarzeniami klinicznymi i aktywacją układu kontaktowego. N Engl J Med 2008; 358: 2457-2467
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Greinacher A, Michels I, Schafer M, Kiefel V, Mueller-Eckhardt C. Trombocytopenia związana z heparyną u pacjenta leczonego polisiarczanowanym siarczanem chondroityny: dowód na immunoreaktywność krzyżową między heparyną a polisiarczanowanym glikozoaminoglikanem. Br J Haematol 1992; 81: 252-254
Crossref Web of Science Medline
3. Greinacher A, Alban S, Dummel V, Franz G, Mueller-Eckhardt C Charakteryzacja wymagań strukturalnych dla antykoagulanta na bazie węglowodanów o zmniejszonym ryzyku wywoływania immunopochodnej trombocytopenii związanej z heparyną. Thromb Haemost 1995; 74: 886-892
Web of Science Medline
4. Warkentin TE. Wywołana lekami małopłytkowość immunologiczna – od plamicy do zakrzepicy. N Engl J Med 2007; 356: 891-893
Full Text Web of Science Medline
5. Warkentin TE, Greinacher A, wyd. Trombocytopenia wywołana heparyną. 4 ed. Nowy Jork: Informa Healthcare USA, 2007.

Na podstawie ich modelu świń in vivo, Kishimoto i in. wnioskuj, że działania niepożądane związane ze skażoną heparyną są wynikiem indukowanej przez OSCS aktywacji układu kinin-kallikrein. Biorąc pod uwagę długo rozpoznane różnice w biodostępności między heparyną podawaną dożylnie i heparyną podaną podskórnie, wykorzystaliśmy szczurzy model ekspozycji na OSCS w celu oceny wpływu dawki i drogi podawania heparyny na fizjologiczne efekty OSCS.
Tabela 1. Tabela 1. Zmiany ciśnienia krwi w odpowiedzi na zakażoną OSCS heparynę. Nasze dane in vitro sugerują, że OSCS indukuje aktywność kalikreiny zarówno w szczurzym, jak i w ludzkim osoczu w stężeniach 25 .g na mililitr lub więcej. U znieczulonych szczurów obserwowano 15 mm Hg lub większą redukcję rozkurczowego ciśnienia krwi w ciągu 10 minut po dożylnym podaniu syntetycznego OSCS w dawce 0,8, 1,2 lub 1,7 mg na kilogram masy ciała (Tabela 1). Liczba zwierząt, które otrzymały odpowiedź, wzrastała w sposób zależny od dawki od z 14 zwierząt, które otrzymywały 0,8 mg OSCS na kilogram (odpowiadające 12 do 20% zanieczyszczenia heparyną) 13 z 14 zwierząt, które otrzymywały 1,7 mg OSCS na kilogram (co odpowiada skażeniu heparyną od 25 do 34%).
Opracowaliśmy również model świadomego szczura w celu oceny wpływu drogi podawania na częstotliwość odpowiedzi hipotensyjnej (zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego, które było .15 mm Hg w ciągu 10 minut po podaniu dożylnym lub w ciągu 60 minut po podaniu podskórnym. administracja). Dożylne podanie heparyny zawierającej 25 do 34% OSCS wywoływało odpowiedź hipotensyjną u 5 z 17 badanych zwierząt (heparyna plus OSCS vs. sama heparyna, P = 0,07) (Tabela 1). Średnie zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego u zwierząt, u których wystąpiła odpowiedź, wynosiło 22,8 mm Hg (zakres od 17 do 28). Istotnie więcej zwierząt miało tę odpowiedź po dożylnym podaniu heparyny zawierającym od 25 do 34% OSCS niż po podskórnym podaniu tej samej dawki (pięć zwierząt, które otrzymywały dożylną heparynę plus OSCS vs. brak zwierząt, które otrzymały podskórną heparynę plus OSCS, P = 0,04 przez dwustronny test Fishera) (tabela 1).
Dane te sugerują, że działania niepożądane związane z heparyną zanieczyszczoną przez OSCS zależą od dawki i drogi podawania. Dalsza ocena skutków tych odkryć i wyników Kishimoto et al. są uzasadnione ze względu na ważną rolę heparyny w opiece nad wieloma populacjami pacjentów.
Ajay K. Kakkar, MB, BS, Ph.D.
Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Londyn EC1 2AT, Wielka Brytania
Marc Bonnefoi, Ph.D.
Sanofi-Aventis, Bridgewater, NJ 08807
dr Kakkar zgłasza otrzymywanie opłat konsultingowych, wsparcia badawczego i honorariów od Sanofi-Aventis; oraz dr Bonnefoi, będąc pracownikiem Sanofi-Aventis. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
Odniesienie1. Jaques LB. Heparyna w małej dawce – znaczenie iniekcji podskórnej. Thromb Res 1976; 9: 205-208
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowia
[przypisy: kieszonka rathkego, dutasteryd, tabletki belara opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: dutasteryd kieszonka rathkego tabletki belara opinie