Wyrostków twarzowych (processus faciales)

Rozróżniamy – wargę górną (labium sup. ) i wargę dolną (labium inf. ). Łączą się one między sobą po bokach szpary ustnej w tzw. -kącie ust (anguLus oris). Ku tyłowi od tego kąta, wargi przechodzą bez wyraźnej granicy w – policzek (bucea). Wargi powstają z tzw. Wyrostków twarzowych (processus faciales), a mianowicie warga górna rozwija się z wyrostka czołowego (proc. frontalis) i z dwóch symetrycznie położonych wyrostków szczękowych (proce. maxillares), warga zaś dolna czerpie swój początek tylko z dwóch, prawego i lewego, wyrostków żuchwowych (proce. mandibulares), dzięki czemu wykazuje większą stałość w swej budowie. [patrz też: euroklinika siemianowice, gorączka hektyczna, tabletki belara opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: euroklinika siemianowice gorączka hektyczna tabletki belara opinie