Wazna cecha szpary ustnej jest jej szerokosc

U osobników dorosłych mięśniówka wargowa kształtuje łuki zębowe oraz nadaje wargom własności- chwytne, wyrażone u niektórych ssaków szczególnie silnie (Bovidae, GiraJfidae). – Szpara ust (rima oris) stanowi wejście do jamy ustnej. Jak wspomniano powyżej, jest ona ograniczona wargami i rozciąga się od jednego do drugiego kąta ust. Ważną cechą szpary ustnej jest j ej szerokość, zależna od rodzaju pobieranego pokarmu. Jest więc ona bardzo szeroka u planktonofagów (Oetacea), szeroka u Carnirora, raczej wąska u roślinożerców (np. u Ungulata) i wreszcie niezwykle przewężona u niektórych owadożerców (np. u Myrmecophagidae). -Policzek (buoca) powstaje na skutek zrostu między sobą obu warg i rozciąga się od kąta- ustnego do krawędzi przedniej m. żwacza. Tłumaczy to fakt, że podczas gdy u ssaków szerokoustnych zasiąg policzka jest mały, to u ssaków wąskoustych policzek zajmuje duży obszar. U Gryzoni szczupły zasiąg policzka jest spowodowany rozrostem mięśnia żwacza. Zrąb policzka jest utworzony przez – m. policzkowy (m. buccinator}. [patrz też: sennik wagina, cyclaid, terbinafina ziaja ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid sennik wagina terbinafina ziaja