W kazdej z warg rozrózniamy trzy warstwy

U większości ssaków powierzchnia przednia wargi górnej przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnię nosową, tworząc razem – płytkę nosowo-wargową (lamina nasolabialis), Wyjątek stanowią Hominidae, u których, jak wiadomo, nos tworzy wyniosłość wyraźnie odcinającą się od obszaru ustnego . U Proboseidea. u Tapiridae, a poniekąd i u Suidae rozrośnięta warga górna zrasta się z wyciągniętym nosem, tworząc nosowie (rhinariurn. ), będące narządem chwytnym. W każdej z warg rozróżniamy trzy warstwy – warstwę przednią albo skórną, warstwę pośrodkową mięsną i warstwę głęboką śluzową. Powierzchnia przednia warg jest uwłosiona, przy czym u wielu ssaków wargę górną cechuje obecność sztywnych i długich, – szczecinek wargowych górnych (ribrissae labiales sup. ), należących do typu tzw. – włosów zatokowych. Podobne szczecinki mogą występować na wardze dolnej (ribrissae labiales inf. ) i na okolicy podbródkowej (ribrissae submentales). Szczecinki te są nader czułymi narządami dotykowymi. U Hominidae okolicę wargową pokrywa uwłosienie uwstecznione (lanugo) przy czym u mężczyzn wyrastają tutaj- wąsy (mystax). U Ruminantia płytka nosowo- wargowa przyjmuje postać-płytki śluzowatej (lamina mucoideaj}. Cechuje ją uwstecznione uwłosienie oraz obecność licznych – gruczołów nosowo-wargowych (giae nasolabiales), wydzielających ciecz wodnistą i śluzowatą. [przypisy: lerivon ulotka, uszkodzona macierz paznokcia, cyclaid ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid lerivon ulotka uszkodzona macierz paznokcia