Uklad wegetatywny równiez w skazie astenicznej wykazuje odchylenia

Układ wegetatywny również w skazie astenicznej wykazuje odchylenia. Na plan pierwszy wysuwa się jego niezrównoważenie co może przejawiać się w postaci nerwic wegetatywnych narządów. Nerwice wegetatywne mogą odbić się i na sferze psychicznej, doprowadzając do różnego nasilenia eurastenii. O ile skaza asteniczna sprzyja powstawaniu różnych- nerwic, o tyle nie ,usposabia do powstawania dny i innych chorób przemiany materii. Co. do związku skazy astenicznej z powstawaniem gruźlicy, to nie można powiedzieć, żeby skaza asteniczna była nieodłącznym towarzyszem gruźlicy i od- wrotnie. Niewątpliwie astenicy zapadają łatwiej na gruźlicę, jednak na nią jako chorobę zakaźną mogą zapadać i ustroje o innej konstytucji. Wchodzą tu -w grę raczej warunki bytowania. Wśród asteników znajdujących się w dobrych i higienicznych warunkach bytowania gruźlica rozwija się rzadko i odwrotnie, astenicy znajdujący się w złych warunkach bytowania są bardziej wrażliwi na gruźlicę i może się ona rozwijać u nich bardziej złośliwie. Często jednak astenicy są hardziej odporni na szerzenie się procesu gruźliczego w płucach. [przypisy: szpital pszczyna, kardiotel, gorączka hektyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: gorączka hektyczna kardiotel szpital pszczyna