Tkanke mezenchymatyczna ujeta wnetrzem kielicha szkliwo twórczego nazywamy Brodawka zebowa

Powracając do omawiania listewki zębowej zaznaczymy; że pod wpływem sąsiadującej mezenchymy wolny jej koniec przybiera kształt dzwona lub kielicha, którego wklęsła powierzchnia jest wysłana warstwą – adamantoblastów. Dzięki procesowi wapnienia tych składników komórkowych powstaje szkliwo. Tkankę mezenchymatyczną ujętą wnętrzem kielicha szkliwo twórczego nazywamy Brodawką zębową. Powierzchnię jej zewnętrzną okrywa warstwa swoistych komórek cylindrycznych – odontoblastów, będących twórcami zębiny . Dzieje się to w ten sposób, że w miarę jak biegun obwodowy odantoblastu otacza się coraz grubszym płaszczem istoty międzykomórkowej, przepojonej solami wapniowymi, to biegun dośrodkowy wzrostem swym wynagradza straty, ponoszone na obwodzie. Zcieńczoną część odontoblastu, uwięzioną w nowopowstałej zębinie, nazywamy – włóknem lomesa. Odżywia ono zębinę, a być może i szkliwo, a ponadto zapewnia jej prawidłową wrażliwość zębinową, znaną w przypadkach odsłonięcia zębiny przez zniszczone szkliwo. [przypisy: allertec wapno plus, sedalia syrop, flegma w gardle przyczyny ]

Powiązane tematy z artykułem: allertec wapno plus flegma w gardle przyczyny sedalia syrop