Straznikiem stalosci srodowiska wewnetrznego ze strony przewodu pokarmowego jest komórka nablonkowa

Nabłonek ten jest ścianą oddzielającą świat zewnętrzny, reprezentowany przez treść pokarmową, wypełniającą światło przewodu , pokarmowego, od środowiska wewnętrznego ustroju (krew, ciecz międzytkankowa), którego skład chemiczny nie może podlegać odchyleniom (Claude Bernard). Strażnikiem stałości środowiska wewnętrznego ze strony przewodu pokarmowego jest komórka nabłonkowa, będąca jednocześnie żywicielem ustroju. Należy zaznaczyć, że wszystkie gruczoły ustroju (wielkie i małe), należące do układu pokarmowego, są pochodzenia nabłonkowego. Pod nabłonkiem widnieje b. – blaszka podstaw na śluzówki (lamina propria mucosae), a jeszcze głębiej c. – mięśniówka śluzówki (musoularie mucosae), Ta ostatnia składa się z miocytów gładkich i ma za główne zadanie ochronę śluzówki przed skaleczeniami przez przedmioty ostre, jeśli dostaną się one do przewodu pokarmowego. Dzieje się to w ten sposób, że w chwili nakłucia śluzówki np. igłą w miejscu nakłutym następuje skurcz mięśniówki śluzówki, unieruchamiający ostry koniec igły. Przesuwająca się treść pokarmowa powoduje obrót igły, która odtąd będzie. posuwać się dalej swym końcem tępym. [podobne: kieszonka rathkego, cyclaid, sennik wagina ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid kieszonka rathkego sennik wagina