Slinianka podszczekowa

Ślinianka podszczękowa jest najsilniej rozwinięta u owadożernych (np. u Talpidae) i u Boridae u których bywa niekiedy większa od przyusznicy. Ślinianka podjęzykowa większa (gla. eublingualis maj. s. monostomatica) jest umieszczona tuż pod błoną śluzową okolicy podjęzykowej, tworzącej tutaj-wał podjęzykowy (torus sublingualioS). Pojedynczy- przewód podjęzykowy większy wyprowadza wydzielinę na dno jamy ustnej. Zdaje się, że u większości ssaków omawiana ślinianka posiada charakter mieszany. Ślinianka podjęzykowa mniejsza (g/a. sublingualis min. 8. polystomatica) stanowi skupienie gruczołów mieszanych, umieszczonych pod okolicą podjęzykową. Liczne drobne – przewody Riviniego (ductus sublinguales Ririnii) uchodzą otworami, rozsianymi na wale podjęzykowym. Wszystkie ślinianki okolicy podjęzykowej są unerwione przez strunę bębenkową n. twarzowego . [przypisy: grzegorz południewski, spazmofilia, cyclaid ]

Powiązane tematy z artykułem: cyclaid grzegorz południewski spazmofilia