Skaza grasiczo-limfatyczna

Można by powiedzieć, że skaza hipoplastyczna jest kombinacją skazy wysiękowej ze skazą grasiczo-limfatyczną, Skaza grasiczo-limfatyczna (status thymicolymphaticus) -cechuje się przede wszystkim brakiem zaniku grasic w okresie dojrzewania . Towarzyszy temu słaba oporność układu chłonnego. W skazie grasiczo-limfatycznej widzimy także niedorozwój części rdzennej nadnerczy. Osoby dotknięte tą skazą wykazują wysoki- wzrost, znaczny rozwój tkanki tłuszczowej, delikatną i białą skórę i niedorozwój, narządów płciowych i w związku z tym żeński typ owłosienia, jako wyraz niedoczynności gruczołów płciowych. Skaza grasiczo – limfatyczna prowadzi niekiedy do zachwiania równowagi w mechanizmach regulujących czynności ustroju i w związku z tym może doprowadzić do nagłej śmierci. Powstawanie nagłej śmierci w skazie grasiczo-limfatycznej nie jest jasne do dziś dnia. Niektórzy starali się nagłą śmierć w tej skazie związać z obecnością dużej grasicy, jednak nie jest to słuszne, gdyż niekiedy dużą grasicę widujemy u zupełnie zdrowych i młodych osób. Raczej należałoby sądzić, że w tej skazie powstaje wzmożona pobudliwość układu nerwu błędnego z powodu osłabienia czynności układu współczulnego i nagła śmierć może powstać z powodu odruchowego zatrzymania serca przez podrażnienie nerwu błędnego, które w normalnych konstytucjach nie powodowałoby tak daleko idących zaburzeń serca. [podobne: szpital pszczyna, flegma w gardle przyczyny, allertec wapno plus ]

Powiązane tematy z artykułem: allertec wapno plus flegma w gardle przyczyny szpital pszczyna