Sekwencjonowanie egzoszkieletu i leczenie zaburzeń neurometabolicznych cd

Pokazano zalety diagnozy dla pacjentów i ich rodzin; w niektórych przypadkach diagnoza umożliwia zastosowanie ukierunkowanej strategii leczenia. Szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku. Opracowaliśmy i zastosowaliśmy półautomatyczny schemat wykrywania genów, który obejmuje ręczną kontrolę jakości danych i interakcje między lekarzami i bioinformatkami (rysunek 1). (Szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Po zakończeniu sekwencjonowania całego egzonu, dostarczyliśmy formularz skierowania do klinicysty zawierający dane na temat fenotypu, historii rodziny z rodowodem, pochodzeniem i poprzednim wyniki testów diagnostycznych dla wariantu interpretacji. Dokonaliśmy klasyfikacji patogenności wariantów zgodnie z najnowszymi standardami i wytycznymi American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) .12 Geny wariantowe zostały opisane jako nowo zidentyfikowane (powieści), kandydujące lub znane z tego, że powodują choroby.2 Geny, które były opisany jako nowo zidentyfikowany nie był wcześniej zamieszany w chorobę u ludzi i nosił wyraźne niszczące warianty u co najmniej dwóch dotkniętych pacjentów z uderzającym fenotypowym nakładaniem się z niespokrewnionych rodzin. Gdy taki wariant był obserwowany tylko w jednej rodzinie, został opisany jako gen kandydujący.
Wyniki
Pacjenci
Od października 2012 r. Do stycznia 2015 r. Zrekrutowaliśmy i ukończyliśmy sekwencjonowanie całego eksonu na próbkach pobranych od 47 probantów, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne. Wszyscy pacjenci zostali skierowani przez lokalnych lekarzy specjalistów w Vancouver w Kanadzie, z wyjątkiem 3 pacjentów, którzy zostali skierowani przez klinicystów w Grecji, Wielkiej Brytanii i Arabii Saudyjskiej. Negatywne wyniki dotyczące sekwencjonowania całego egzema, które wykluczyły monogeniczną przyczynę i szczegóły dotyczące przebiegu klinicznego w czasie badania pomogły potwierdzić wcześniej podejrzane rozpoznanie ekspozycji teratogennej (u pacjenta), zakażenie wrodzone (u pacjenta) oraz zaburzenie autoimmunologiczne (u 2 pacjentów). U jednego pacjenta ustalono, że chromosomalny wariant numeru kopii, który został zaklasyfikowany jako mający nieznane znaczenie przed badaniem, był chorobotwórczy na podstawie nowego wpisu w bazie danych ClinVar (www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) , który opisuje ten sam wariant liczby kopii u osoby niepowiązanej o podobnym fenotypie. Żaden z pozostałych pacjentów nie został zidentyfikowany jako posiadający wariant numeru egzemplarza (patogenny lub o nieznanym znaczeniu). Ponadto z badania wycofała się jedna rodzina, dla której sekwencjonowanie całego egzomu zidentyfikowało wariant patogenny de novo w znanym genie syndromicznym związanym z intelektualnym zaburzeniem rozwojowym.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna 41 probantów. Spośród 41 pozostałych probantów 37 (90%) to dzieci. Wiek w chwili rejestracji wahał się od 8 miesięcy do 31 lat (mediana, 5,9 lat); 15 z probantów było płci żeńskiej (37%), a 26 mężczyzn (63%). Wśród tych pacjentów z intelektualnym zaburzeniem rozwojowym 19 miało łagodną chorobę, 14 miało umiarkowaną chorobę, a 8 miało głęboką chorobę, z widmem dodatkowych objawów klinicznych i biochemicznych (Tabela 1). W sumie 26 probantów (63%) było pochodzenia europejskiego i urodziło się u nie-mózgowych rodziców bez rodzinnych zaburzeń intelektualnego rozwoju.
[patrz też: samolubna instagram, lerivon ulotka, dutasteryd ]

Powiązane tematy z artykułem: dutasteryd lerivon ulotka samolubna instagram