Rodzaje metod terapii w zależności od potrzeb.

width=300

Jedną z metod radzenia sobie z problemami jest udania się do specjalistycznego ośrodka, w którym możemy liczyć na pomoc osoby doświadczonej zawodowo. Konsultacja psychologiczna składa się od jednego do kilku spotkań. Składa się z diagnozowania problemu osoby oczekującej pomocy, z elementami wsparcia oraz udzieleniem porad. Dzięki temu oferta może być dostosowana do aktualnych trudności. Poradnictwo wychowawcze i psychoedukacja polega na przekazaniu opiekunom porad, jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój dzieci, ale także udzielenie informacji, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości ontogenezy człowieka. Ma to wpływać na wzmocnienie relacji między dzieckiem a jego rodzicami, ale także w sposób skuteczny rozwiązywać problemy. Psycholog Warszawa oferuje terapię rodzinną w sytuacji, gdy problem ma znaczny wpływ na funkcjonowanie rodziny, ale także gdy otoczenie pacjenta jest źródłem wsparcia i pomocy w problemie, jaki posiada delikwent. Interwencja kryzysowa to udzielenie wsparcia emocjonalnego w wyniku sytuacji kryzysowej, a głównie przywrócenie równowagi psychicznej. To zazwyczaj cykl spotkań.

Powiązane tematy z artykułem: spasmina