Rivaroxaban w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z ostrą chorobą AD 6

Nie stwierdzono dowodów na heterogeniczność w zależności od podgrupy w odniesieniu do pierwotnego wyniku w dniu 35. rugorzędne wyniki skuteczności. W odniesieniu do pierwszego głównego drugorzędnego wyniku skuteczności (pierwotny wynik skuteczności do dnia 35, ze śmiercią związaną z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową zastąpioną śmiercią z dowolnej przyczyny) zdarzenie miało miejsce w 266 z 3096 pacjenci (8,6%) w grupie otrzymującej riwaroksaban o przedłużonym czasie trwania i 293 z 3169 pacjentów (9,2%) w grupie, która otrzymywała enoksaparynę, a następnie placebo (względne ryzyko rywaroksabanem, 0,93; 95% CI, 0,80 do 1,09; P = 0,38) (Tabela 3). W odniesieniu do drugiego głównego drugorzędowego wyniku skuteczności (pierwszorzędowy wynik skuteczności do 10 dnia dla analizy przewagi w zmodyfikowanej populacji z zamiarem leczenia) wystąpiło zdarzenie u 98 z 3232 pacjentów (3,0%) w grupie rywaroksabanu i u 100 spośród 3271 pacjentów (3,1%) w grupie otrzymującej enoksaparynę (względne ryzyko związane z rywaroksabanem, 0,99, 95% CI, 0,75 do 1,30, P = 0,95). Częstość występowania objawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zgonu z powodu śmierci sercowo-naczyniowej, ostrego zawału mięśnia sercowego lub ostrego udaru niedokrwiennego nie różniły się istotnie między dwiema grupami w dniu 10 lub w dniu 35.
Wyniki bezpieczeństwa
Od do 10 dnia epizod klinicznie istotnego krwawienia wystąpił u 111 z 3997 pacjentów (2,8%), którzy otrzymywali rywaroksaban w porównaniu z 49 z 4001 pacjentów (1,2%), którzy otrzymywali enoksaparynę (ryzyko względne, 2,3; CI, 1,63 do 3,17, P <0,001), a śmiertelne krwawienie wystąpiło u 5 pacjentów w grupie rywaroksabanu iu pacjenta w grupie otrzymującej enoksaparynę. Pomiędzy dniem a dniem 35, epizod klinicznie istotnego krwawienia wystąpił u 164 z 3997 pacjentów (4,1%) w grupie, która otrzymywała riwaroksaban o przedłużonym czasie działania w porównaniu z 67 z 4001 pacjentów (1,7%) w grupie otrzymującej enoksaparynę placebo (względne ryzyko, 2,5; 95% CI, 1,85 do 3,25; P <0,001). Nie stwierdzono dowodów na heterogeniczność w zależności od podgrupy w odniesieniu do istotnego klinicznie krwawienia w dniu 35 (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Krwawienie śmiertelne wystąpiło u 7 pacjentów w grupie otrzymującej riwaroksaban o przedłużonym czasie działania iu pacjenta w grupie, która otrzymywała enoksaparynę, a następnie placebo. Siedem śmiertelnych krwawień obejmowało krwawienie z płuc (u 3 pacjentów), krwawienie wewnątrzczaszkowe (u 2 pacjentów) oraz krwawienie z przestrzeni zaotrzewnowej i żołądkowo-jelitowej (każdy na pacjenta). W grupie enoksaparyny wystąpiła jedna śmierć z powodu krwawienia z tchawicy.
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki bezpieczeństwa. Profil zdarzeń niepożądanych i częstość występowania jakiegokolwiek zdarzenia sercowo-naczyniowego były podobne do dnia 35 w grupie, która otrzymywała riwaroksaban o przedłużonym czasie działania i grupę, która otrzymywała enoksaparynę, a następnie placebo (Tabela 4).
[przypisy: uszkodzona macierz paznokcia, grzegorz południewski, sennik wagina ]

Powiązane tematy z artykułem: grzegorz południewski sennik wagina uszkodzona macierz paznokcia