Przyusznica jest unerwiona wlóknami

Przewód przyuszniczy ciągnie się od ślinianki wprost do tej brodawki po powierzchni zewnętrznej żwacza lub też, co się zdarza u Bos, u Equidae i u Suidae, okrąża powierzchnię wewnętrzną kąta żuchwy i poprzez wcięcie przedżwaczowe żuchwy (incisura praemasseterica) dostaje się na policzek po czym przebija m. policzkowy. Rozumie się samo przez się, że przewód przyuszniczy i przewody wszystkich innych gruczołów ustroju jest pod względem anatomicznym śladem pączkowania nabłonka gruczołowotwórczego, w danym przypadku nabłonka powierzchni wewnętrznej policzka, w trakcie rozwoju osobniczego. Przyusznica jest unerwiona włóknami n. językowogardłowego bezpośrednim sąsiedztwie brodawki śliniankowej występuje u płodów zaczątek przyusznicy dodatkowej, znanej pod nazwą narządu Chievitza. Ślinianka oczodołowa (gla. orbitalis), występująca u Leporidae i u Canida e, jest w rzeczywistości skupieniem większej ilości drobnych gruczołów umieszczonych w oczodole; tuż pod gałką oczną. [podobne: grzegorz południewski, gorączka hektyczna, terbinafina ziaja ]

Powiązane tematy z artykułem: gorączka hektyczna grzegorz południewski terbinafina ziaja