przewodów Nucka (ductus Nucciani) wyprowadza wydzieline do przedsionka ust

Pewna ilość – przewodów Nucka (ductus Nucciani) wyprowadza wydzielinę do przedsionka ust . ślinianki policzkowe (glae. buccalee), o których była już wzmianka powyżej, tworzą u Kopytowców na powierzchni zewnętrznej m. policzkowego większe skupienie gruczołowe. Za pośrednictwem licznych przewodów, wydzielina tych ślinianek zostaje wlana do przedsionka ust. Podczas gdy wszystkie poprzednio opisane ślinianki, z przyusznicą na czele, są pochodnymi błony śluzowej policzka, a wydzielinę swą wlewają do przedsionka ust, to ślinianki, którymi zajmiemy się obecnie, powstają z błony śluzowej okolicy podjęzykowej. Okolicą podjezykową (regio sublingualis) nazywamy odcinek przedni dna jamy ustnej (solum cavi oris), ograniczony od przodu łukiem zębowym dolnym, a od tyłu nasadą języka (basie linguae). Ślinianka podszczękowa (gla. eubmacitlaris) jest umieszczona pod kątem żuchwy, i należy do typu ślinianek mieszanych. Wydłużony – przewód podszczękowy (ductus submaxillaris s. Whartonianus) wyprowadza produkt sekrecji ślinianki na wierzchołek brodawki podjęzykowej (caruncula sublingualios). [podobne: komórki plazmatyczne, gorączka hektyczna, szpital pszczyna ]

Powiązane tematy z artykułem: gorączka hektyczna komórki plazmatyczne szpital pszczyna