Pozostala czesc brodawki zebowej

Pozostała część brodawki zębowej przekształca się w zębie dorosłym we wspomnianą powyżej – miazgę zębową (pulpa dentis). Składa się ona z tkanki łącznej nader luźnej, z naczyń i gałązek nerwowych, a powierzchnię jej, stykającą się z zębiną, okrywa warstwa odontoblastów, wysyłających w głąb zębiny włókna Tomesa. Trzeci składnik twardy zęba – cement powstaje w sposób następujący. W miarę tworzenia się cokołu zębinowego i płaszcza szkliwowego tkanka łączna, otaczająca zawiązek kształtującego się zęba, tworzy torebkę zębową (capsula dentie), w której w warstwie dośrodkowej wyróżnicowuje się szereg komórek – cementoblastów, tworzących cement w sposób zbliżony do tego w jaki osteoblasty tworzą tkankę kostną. W zębie dorosłym cementoblasty, jak już wiemy, ześrodkowują się w – ozębnej (periodontium). Należy tutaj dodać, że tworzenie się obu zespołów zębowych, przejściowego i ostatecznego, jest identyczne. W uzębieniu główną. uwagę zwraca ilość zębów oraz ich budowa, a w szczególności budowa koron zębowych. Zajmiemy się w dalszym ciągu stanem ilościowym zębów, wykład ten jednak poprzedzimy zwięzłym wypadem w dziedzinę morfologii. Kształt zębów bywa bardzo różnorodny, a to w ścisłej zależności od rodzaju spożywanego pokarmu i od sposobu nagryzania. [hasła pokrewne: spazmofilia, terbinafina ziaja, euroklinika siemianowice ]

Powiązane tematy z artykułem: euroklinika siemianowice spazmofilia terbinafina ziaja