Podobny zachylek odchodzi i od odcinka koncowego jelita

Ważniejszymi narządami powstającymi z nabłonka pierwotnej jamy ustnej są: szkliwo zębowe, ślinianki oraz kieszonka Rathkego , stanowiąca zaczątek płata przedniego przysadki mózgowej. Od części pośrodkowej jelita pierwotnego, w miejscu w którym tworzy ono pętlę, skierowaną wypukłością do brzuszni e, odchodzi od niego – przewód żółtowy (ductus vitellinus s. ductus omphaloenrericus) kierujący się poprzez – pępowinę (funiculus umbilioalis) do – pęcherzyka żółtkowego (saccus ritellinus), stanowiącego, jak wiadomo , najpierwotniejszy przydatek płodowy. Podobny zachyłek odchodzi i od odcinka końcowego jelita . Jest to omocznia (allantois), łącząca się poprzez pępowinę z łożyskiem. Z powyższego wynika, że obydwa przydatki płodowe, tj. pęcherzyk żółtkowy i omocznia, mogą być uważane za pochodne przewodu pokarmowego zarodka. Odcinek jelita pierwotnego tworzącego omocznię będziemy nazywa c-stekiem (cloaca). Nie potrzebuję dodawać, że stek jest wysiany nabłonkiem entodermalnym. Stek jest zamknięty od zewnątrz cienką – błoną stekową (membrana- cloacalis) . [hasła pokrewne: allertec wapno plus, zdrowie gazeta, komórki plazmatyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: allertec wapno plus komórki plazmatyczne zdrowie gazeta