Umiesnienie luków podniebiennych

Umięśnienie łuków podniebiennych umożliwia zamknięcie cieśni, przez co zostaje przerwane połączenie między jamą ustną i gardłem. Dzieje się to zawsze w czasie przełykania. W tym akcie skurcz unosiciela podniebienia (lerator veli palatini) i napinacza podniebienia (tensor reli palatini) powoduje uniesienie podniebienia miękkiego, w wyniku czego jama gardłowa traci połączenie z jamami nosowymi podczas połykania pokarmu. W przypadkach porażenia podniebienia pokarm dostaje się w czasie tego aktu do jam nosowych. Między obydwoma łukami podniebiennymi, podniebienno-językowym i podniebienno- gardłowym, widnieje głęboka nisza zwana – dołkiem migdałkowym (fossula s. sinus toneillarie), uchodzącym za pozostałość entodermalnej drugiej kieszonki skrzelowej (p. gardło l). Mieści się w nim skupienie tkanki chłonnej, tj. tkanki limfocyto-twórczej –migdałek podniebienny (tonsilla palatina), mający na celu odkażanie jamy ustnej w miejscu spotkania jej z jamą gardłową. U Suidae migdałek podniebienny jest umieszczony wyżej, a mianowicie w obrębie samego podniebienia miękkiego. [hasła pokrewne: poradnia psychologiczna, psycholog Kraków, psychoterapia ]

Pozostala czesc brodawki zebowej

Pozostała część brodawki zębowej przekształca się w zębie dorosłym we wspomnianą powyżej – miazgę zębową (pulpa dentis). Składa się ona z tkanki łącznej nader luźnej, z naczyń i gałązek nerwowych, a powierzchnię jej, stykającą się z zębiną, okrywa warstwa odontoblastów, wysyłających w głąb zębiny włókna Tomesa. Trzeci składnik twardy zęba – cement powstaje w sposób następujący. W miarę tworzenia się cokołu zębinowego i płaszcza szkliwowego tkanka łączna, otaczająca zawiązek kształtującego się zęba, tworzy torebkę zębową (capsula dentie), w której w warstwie dośrodkowej wyróżnicowuje się szereg komórek – cementoblastów, tworzących cement w sposób zbliżony do tego w jaki osteoblasty tworzą tkankę kostną. W zębie dorosłym cementoblasty, jak już wiemy, ześrodkowują się w – ozębnej (periodontium). Należy tutaj dodać, że tworzenie się obu zespołów zębowych, przejściowego i ostatecznego, jest identyczne. W uzębieniu główną. uwagę zwraca ilość zębów oraz ich budowa, a w szczególności budowa koron zębowych. Zajmiemy się w dalszym ciągu stanem ilościowym zębów, wykład ten jednak poprzedzimy zwięzłym wypadem w dziedzinę morfologii. Kształt zębów bywa bardzo różnorodny, a to w ścisłej zależności od rodzaju spożywanego pokarmu i od sposobu nagryzania. [hasła pokrewne: pomoc psychologiczna, psycholog lublin, Psycholog Wrocław ]