Od brodawki ciagnie sie niekiedy wzdluz calego podniebienia jasna smuga – szew podniebienny

Od brodawki ciągnie się niekiedy wzdłuż całego podniebienia jasna smuga – szew podniebienny (raphe palati), stanowiący ślad zrostu obu połówek podniebienia w trakcie rozwoju osobniczego. W ścisłym związku ż brodawką siekaczową jest dodatkowy narząd węchowy zwany narządem Jacobsona (organon Iomeronasale s. Jacobsoni). Narząd ten, znany już u gadów jest zbudowany w sposób następujący. Składa się on z dwóch symetrycznych cewek umieszczonych w przewodach siekaczowych (ductus incisiri s. nasopalatini s. Stenonis) i kończy się ślepo w jamach nosowych, po obu stronach przegrody nosowej. Narząd Jacobsona jest wysłany błoną śluzową, wykazującą na ścianie przyśrodkowej cechy nabłonka zmysłowego. Do nabłonka tego dochodzą zakończenia n. węchowego. W obrębie jam nosowych błonę śluzową podpiera rynienkowato wygięta – chrząstka Jacobsona (cartilago Jacobsoni). [przypisy: euroklinika siemianowice, spasmina, flixonase opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: euroklinika siemianowice flixonase opinie spasmina