Entodermalny zawiazek jelita pierwotnego

Jak wiadomo-stek utrzymuje się w swej postaci pierwotnej jedynie u Stekowców (Monotremata), natomiast u wszystkich innych ssaków podlega daleko idącym przekształceniom, w których wyniku zostaje on przedzielony na dwie części samoistne: -odbytnicę (rectum} i – pęcherz moczowy (vesica urinaria). Wcześniej lub później błona gardłowa jak i błona stekowa ulegają zanikowi wskutek czego szczelnie dotychczas zamknięte jelito pierwotne uzyskuje połączenie ze światem zewnętrznym. Jest rzeczą godną ubolewania, że dotychczas nie udało się dokładnie ustalić w ustroju dorosłym położenia pierwotnego błony gardłowej. Entodermalny zawiązek jelita pierwotnego tworzy najbardziej istotny składnik układu pokarmowego, z niego bowiem rozwija się jego element gruczołowy, tj. –:komórka nabłonkowa. Składnik ten jednak nie jest składnikiem jedynym. Istotnie, już w bardzo wczesnych okresach rozwoju cewa jelita zostaje otoczona listkiem trzewnym (splanchnopleura) blaszki bocznej mezodermy , dostarczającym jelitu materiału łącznotkankowego i wytwarzającym mięśniówkę gładką oraz błonę surowiczą (serosa). [hasła pokrewne: spazmofilia, zdrowie gazeta, xyzal syrop ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: spazmofilia xyzal syrop ulotka zdrowie gazeta