Aspiryna i Dipyridamol o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z klopidogrelem do nawracającego udaru ad

Artykuł koncentruje się na porównaniach przeciwpłytkowych w ramach projektu czynnikowego. Część przeciwpłytkowa konstrukcji czynnikowej początkowo miała na celu porównanie klopidogrelu i aspiryny z aspiryną plus dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu. Projekt zmodyfikowano po losowym przydzieleniu 2027 pacjentom, gdy leczenie Atherothrombosis z klopidogrelem u pacjentów z wysokim ryzykiem z ostatnią próbą TIA lub udarem niedokrwiennym (MATCH) wykazało zwiększone ryzyko krwawienia po zastosowaniu klopidogrelu i aspirynę.8 Pacjenci początkowo przypisany do przyjmowania klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego był leczony przez okres do 8 miesięcy przed przejściem na sam klopidogrel w czasie zmiany protokołu; 18 305 pacjentów następnie losowo przydzielono do grupy otrzymującej aspirynę i sam dipijidamol o przedłużonym uwalnianiu lub sam klopidogrel. Szczegóły dotyczące wersji próbnej zostały opublikowane wcześniej.18 Komitet sterujący zaprojektował i nadzorował proces; zarządzanie danymi zostało wykonane przez sponsora (Boehringer Ingelheim). Komitet testowy, z przedstawicielami komitetu sterującego i sponsora, spotykał się regularnie w celu oceny postępów. Koła i członkowie komitetu sterującego mieli pełny dostęp do danych próbnych i przygotowali końcowy manuskrypt, i gwarantują projekt, końcową analizę statystyczną oraz kompletność, dokładność i interpretację danych. Końcowe analizy statystyczne były prowadzone jednocześnie przez niezależnych statystyków z Uniwersytetu Medycznego w Karolinie Południowej (którzy dostarczali dane i raporty z analizy pośredniej do komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa) oraz statystów z Boehringer Ingelheim.
Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie organy regulacyjne i komisje etyczne lub komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Wybieralność
Kryterium włączenia był niedawny udar niedokrwienny (w ciągu <90 dni przed randomizacją), zdefiniowany przez objawy utrzymujące się przez ponad 24 godziny lub objawy krótszego trwania, ale z dowodem niedawnego zawału mózgu na obliczonym obrazie tomograficznym lub rezonansie magnetycznym; stabilność kliniczna i neurologiczna przed randomizacją; i w wieku 55 lat lub starszych. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli przeciwwskazania do jednego z leków przeciwpłytkowych lub w inny sposób nie nadawali się do randomizacji.18 Po włączeniu około 6000 pacjentów, wprowadzono poprawkę do protokołu w celu zwiększenia rekrutacji i umożliwienia włączenia młodszych pacjentów (od 50 do 54 lat leczenia). wiek) lub te z mniej niedawnymi udarami (w ciągu 90 do 120 dni przed randomizacją), jeśli miały również co najmniej dwa dodatkowe czynniki ryzyka naczyniowego.
Randomizacja i leczenie
Kwalifikujący się i wyrażający zgodę pacjenci zostali losowo przydzieleni, poprzez system centralnego telefonicznego randomizowania, do otrzymywania zarówno aspiryny (25 mg) jak i dipirydamolu o przedłużonym uwalnianiu (200 mg) dwa razy dziennie lub klopidogrelu (75 mg na dobę) i telmisartanu (80 mg na dobę) lub placebo . Pacjentów oceniano w szpitalu w momencie wypisu lub tydzień po wypisaniu, a następnie po 1, 3 i 6 miesiącach, a następnie co 6 miesięcy.
Wydarzenia wynikowe
Głównym rezultatem był nawrót każdego rodzaju
[więcej w: grzegorz południewski, tabletki belara opinie, euroklinika siemianowice ]

Powiązane tematy z artykułem: euroklinika siemianowice grzegorz południewski tabletki belara opinie