Terapia nie tylko dla jednej osoby.

Psychoterapia nie musi być prowadzona wyłącznie indywidualnie. Nierzadko dotyczy całej grupy lub małżeństwa. Psychoterapia par to zdecydowanie najczęściej wybierana metoda, ciesząca się dużym uznaniem w gabinetach specjalistycznych. Jest skierowana do małżeństw oraz takich par, które przeżywają kryzys w związku, narasta konflikt i nieporozumienie. Sesje małżeńskie rozpoczynają się wstępną konsultacją, podczas której psycholog Warszawa rozpoznaje problem, ale także zawiera się wtedy kontrakt, który określa czas psychoterapii, częstotliwość sesji, cele pracy i warunki finansowe. Sesje małżeńskie stwarzają warunki, gdzie dwie osoby mogą wyrażać własne uczucia, potrzeby na neutralnym gruncie, a także daje to możliwości zrozumienia uczuć i oczekiwać partnera. To poszukiwanie nowych rozwiązań dla swojego związku oraz siebie, znalezienie przyczyn występowania danego konfliktu i sposobu na radzenie sobie z nim. Ponadto, analiza problemu skłania się do odszukania źródła, co może pomóc w całym procesie terapeutycznym.

Rodzaje metod terapii w zależności od potrzeb.

Jedną z metod radzenia sobie z problemami jest udania się do specjalistycznego ośrodka, w którym możemy liczyć na pomoc osoby doświadczonej zawodowo. Konsultacja psychologiczna składa się od jednego do kilku spotkań. Składa się z diagnozowania problemu osoby oczekującej pomocy, z elementami wsparcia oraz udzieleniem porad. Dzięki temu oferta może być dostosowana do aktualnych trudności. Poradnictwo wychowawcze i psychoedukacja polega na przekazaniu opiekunom porad, jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój dzieci, ale także udzielenie informacji, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości ontogenezy człowieka. Ma to wpływać na wzmocnienie relacji między dzieckiem a jego rodzicami, ale także w sposób skuteczny rozwiązywać problemy. Psycholog Warszawa oferuje terapię rodzinną w sytuacji, gdy problem ma znaczny wpływ na funkcjonowanie rodziny, ale także gdy otoczenie pacjenta jest źródłem wsparcia i pomocy w problemie, jaki posiada delikwent. Interwencja kryzysowa to udzielenie wsparcia emocjonalnego w wyniku sytuacji kryzysowej, a głównie przywrócenie równowagi psychicznej. To zazwyczaj cykl spotkań.